Press "Enter" to skip to content

CNP si cumparaturile online

In lipsa, pana in acest moment, a unei pozitii oficiale a Ministerului Finantelor, a devenit o tema de actual interes si nesfarsite polemici pe site-uri si bloguri solicitarea de catre magazinele online a CNP-ului cumparatorilor, persoane fizice, in calitatea acestora de consumatori.

Sunt dezbateri care s-au sfarsit prin atacuri personale, evident nu asta imi dorisem, si ma simt dator sa aduc un punct de vedere sper eu mai detaliat si mai pertinent.

Fie ca autorii sunt specialisti sau nu, parerile acestora sunt impartite si cam aruncate, as zice eu, putin nedocumentat, intre:

1. neexistenta obligatiei cumparatorului de a furniza CNP atunci cand comanda de la un magazin online:

si

2. existenta acestei obligatii:

Voi incerca sa imi prezint punctul de vedere personal cat mai schematic si fara multa vorbarie, pentru a ma convinge ca veti intelege cele expuse.

Am trimis si o solicitare catre Ministerul Finantelor referitor la acest aspect si imediat ce voi primi un raspuns, il voi publica aici pe blog.

Deci, solicitarea CNP declanseaza pentru comerciant doua probleme:

1. Respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si

2. Respectarea dispozitiilor Codului Fiscal si actelor fiscale incidente.

1. Respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 – nu insist pe acest argument, au facut-o foarte bine autorii care sustin neobligativitatea furnizarii CNP, intrucat isi fundamenteaza articolele pe Legea nr. 677/2001 si pe raportul dintre comerciant, Centrul European al Consumatorilor Romania,  Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Reiterez procedura: comerciantii pot prelucra CNP doar daca sunt operatori de date cu caracter personal si au optat pentru aceasta prelucrare in cererea de notificare. Deci, in cazul in care comerciantului i se refuza autorizarea ca operator de date personale sau nu dreptul sa prelucreze CNP (fie ca nu a solicitat acest lucu, fie ca i s-a respins aceasta solicitare de catre Autoritate), inseamna ca nu are dreptul sa il solicite de la clientii sai si sa il foloseasca. Din aceasta lipsa a legalitatii rezulta sanctiuni, precum si articolele pe care le-am precizat la punctul 1.

Nici Autoritatea si nici autorii nu au prezentat un punct de vedere oficial al Ministerului Finantelor din care sa rezulte in mod clar si neechivoc ca este / nu este necesara solicitarea CNP de catre magazinele online de la clientii lor.

In calitate de detinator al unui magazin online va intreb: credeti ca un comerciant nu s-ar bucura in cazul in care ar scapa de obligatii de acest gen, ar scapa de raspunderea colectarii CNP, ar scapa de atatea campuri in formularul de inregistrare – care cum stim nu incanta pe nici un client sa le completeze, de unde si rata de abandon crescuta pe landing-ul formularului? Noi, comerciantii vrem sa avem clienti fideli si multumiti, dar in acelasi timp vream sa nu incasam sanctiuni nici de la Fisc, nici de la un alt organism cu rol de control.

2. Respectarea dispozitiilor Codului Fiscal si actelor fiscale incidente.

Factura:

 • Conform art. 155 alin. (1) Cod Fiscal: “Persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fără drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) şi (2), trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar…”, iar conform aceluiasi articol, alin. (5), “Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura în mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, după caz, ale persoanei impozabile care emite factura;
d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei;
e) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale cumpărătorului de bunuri sau servicii, după caz;
f) numele şi adresa cumpărătorului, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cumpărătorul este înregistrat, conform art. 153, precum şi adresa exactă a locului în care au fost transferate bunurile, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. d);
… p) orice altă menţiune cerută de acest titlu.”

 • Conform art. 1 O.M.F. nr. 29/2003: “Activităţile de livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate direct către populaţie, pentru care agenţii economici sunt obligaţi să emită facturi fiscale, sunt următoarele: … 2. comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine; …”
 • Conform art. 2 O.U.G. nr. 28/1999: “… La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală.”, iar conform art. 2 lit.  “Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) … comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine;”

Nu este niciun dubiu privitor la obligativitatea emiterii facturii.

CNP:

Prevederile Codului Fiscal nu fac nici o referire expresa la CNP si nici la consumator sau persoana fizica. Tragem concluzia ca nu se emit facturi decat pentru persoane juridice? Codul Fiscal vorbeste in schimb de “cod de inregistrare” si de “beneficiar/cumparator”.O.M.F. citat vorbeste de “populatie”, iar idem O.U.G., despre “clienti”.

Daca este clar cine este  “beneficiarul/cumparatorul, populatia si clientii” sa vedem cine este acest “cod de inregistrare” de care vorbeste Codul Fiscal.

1. Corelatia nr. 1:

 • Conform art. 2 O.M.F. nr. 2224/2006: “Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, al persoanelor impozabile se atribuie de organele fiscale competente şi este:

a) pentru persoanele juridice, cu excepţia comercianţilor, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul “RO“;
b) pentru persoanele fizice, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul “RO“;
c) pentru comercianţi, inclusiv pentru sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în străinătate, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale, precedat de prefixul “RO“;
d) pentru asocierile fără personalitate juridică, codul de identificare fiscală, precedat de prefixul “RO.“

 • Conform art. 3 alin. (1) O.M.F. nr. 2224/2006: ” Persoanele fizice, cu excepţia persoanelor fizice  care  desfăşoară  activităţi  economice  în  mod independent sau care exercită profesii libere, vor utiliza codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal…”
 • Iar conform art. 3 O.M.F. nr. 2224/2006: ” (1) În relaţia cu organul fiscal, persoanele fizice definite la alin. (1) vor utiliza: … codul numeric personal.” (5) În relaţia cu organul fiscal, persoanele fizice definite la alin. (1) vor utiliza:
  a) codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată;
  b) codul numeric personal, pentru celelalte impozite şi taxe, inclusiv pentru impozitul pe venit.”

2. Corelatia nr. 2, in completare:

 • Conform art. 3 O.M.F. 2226/2006: “(1) În situaţiile în care bunurile circulă fără să fie însoţite de factură, documentul utilizat pe perioada transportului este avizul de însoţire a mărfii… (2) Conţinutul minim de informaţii, precum şi normele de întocmire şi utilizare a avizului de însoţire a mărfii sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.”
 • O.M.F. 2226/2006,  Anexa nr. 2: “Aviz de insotire a marfii”

I. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al avizului de însoţire a mărfii este următorul:
– seria şi numărul intern de identificare a formularului;
– data emiterii formularului;
– datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);
– datele de identificare ale cumpărătorului (denumire, adresă, cod de identificare fiscală);
– denumirea şi cantitatea bunurilor livrate;
– date privind expediţia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, număr), numărul mijlocului de transport, ora livrării, semnătura delegatului;…”
II.1. Serveşte ca:
… – document ce stă la baza întocmirii facturii, după caz; …”

1. Corelatia nr. 3:

Centrul European al Consumatorilor din Romania, a publicat pe propriul site la sectiunea comert electronic (http://www.eccromania.ro/teme/comert-electronic/comert-electronic) urmatoarele:

Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:

Concluzionand si coroborand prevederile legale citate, se poate trage concluzia ca in cazul persoanelor fizice, pentru emiterea facturii, cod de inregistrare = cod de identificare fiscala = cod numeric personal? Deci ca exista obligativitatea CNP in factura!

Sa nu uitam si de amenzile pe care ANAF le aplica tuturor comerciantilor in situatia in care CNP-ul lipseste din factura si, asa cum spunea Mihai, “am optat sa cerem CNP-ul ca sa nu stam la discutii si negocieri cu ‘autoritatile’. Cata vreme nu il folosim decat la emiterea facturii si nu ne deranjam clientii cu SMS-uri de ‘la multi ani si mai treci pe la noi’ mi se pare o solutie perfect acceptabila pentru ambele parti.”

Inchei aici cu speranta ca vor fi comentarii pertinente care sa duca la solutionarea acestui conflict.

LATER EDIT (15.12.2009):

Prin amabilitatea lui Mircea (http://aiuritul.ro/) aveti mai jos raspunsul de la ANAF la care face referire in comentariul sau de mai jos. Merci!

Raspuns ANAF cnp factura

LATER EDIT (16.12.2009):

Pana in acest moment, pe baza raspunsului primit de Mircea de la ANAF, concluzia care se desprinde este aceea ca este obligatorie trecerea CNP-ului clientului (consumator) in factura de catre magazinele online (si in general de catre orice comerciant).

LATER EDIT (07.02.2010)

Am primit in sfarsit raspunsul de la ANAF referitor la solicitarea mea, iar concluzia care se desprinde este aceea ca “daca beneficiarii  bunurilor achizitionate prin intermediul magazinelor online sunt persoane impozabile, in acest caz factura va contine in mod obligtoriu codul de identificare fiscala/codul numeric personal”. Accesati documentul aici: Raspuns ANAF_CNP

LATER EDIT (14.03.2010)

Prin amabilitatea lui Andrei Cosmovici, public mai jos raspunsul primit de el de la ANAF pe aceeasi tema spinoasa a solicitarii CNP de catre magazinele online.

Autoritatile din Cluj concluzioneaza ca “pentru o persoana care nu desfasoara activitati economice, codul numeric personal nu se inscrie in facturi la rubrica „cumparator”. Puteti descarca documentul AICI.

Ca o observatie personala privitoare la toate aceste adrese primite de la ANAF, ati observat ultima fraza din fiecare din acestea: “Aceasta adresa nu este act administrativ fiscal, in sensul art. 41 din Codul de procedura fiscala, sau act administrativ de autoritate, in sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si nu este opozabila tertilor.” 😉

k) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de către magazine;

36 Comments

 1. alin alin 14/12/2009

  Buna seara. Comentez eu primul :).

  Cred ca la Corelatia 3 e o mica eroare. Da, comunicarile comerciale (adica mailuri trimise de cineva catre alte persoane care si-au dat consimtamantul sa le primeasca) ca doar despre cele legale vorbeste legea, trebuie sa contina CNP-ul. Dar vorbim de emailuri trimise si nu de facturi. Obligatiile sunt cumva fiecare in alta lume.

  In rest, pentru cele de mai sus nu ma pronunt. Recunosc faptul ca, dat fiind ca vorbim de o materie extrem de specifica, acele corelatii ar putea fi considerate cam trase de par. De altfel, fiscul insusi face corelatii care nu tin in instanta de cele mai multe ori.

  Va inteleg problema si recunosc faptul ca si pe mine m-a enervat de nenumarate ori. Insa, mai intai de toate, trebuie sa ne coalizam cu totii si sa ii facem pe cei de la ANAF sa inteleaga ca trebuie sa raspunda solicitarilor noastre si trebuie sa respecte legea asa cum este ea, nu dupa bunul lor plac. Articolul scris de noi la Avocatnet.ro este un exemplu de articol care arata si o alta fata a obligatiilor pe care si le asuma un comerciant.

  Numai bine.

 2. Mircea Mircea 15/12/2009

  citez dintr-un raspuns ANAF:
  “Potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:”(…) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale cumpărătorului de bunuri sau servicii, după caz;
  Codul de înregistrare al cumpărătorului persoană fizică nu este altul decât codul numeric personal al persoanei respective. Persoana fizică nu are niciun alt atribut de identificare – în raport cu organul fiscal – decât acest cod numeric personal. Orice declaraţie se face “la_” sau “către_” organul fiscal, persoana fizică va indica în mod obligatoriu codul numeric personal.
  Inregistrarea codului numeric personal al persoanei fizice beneficiare/cumparatoare pe o factura reperzinta un element de siguranta si pentru prestator/vazator asupra corectitudinii înregistrărilor fiscale şi/sau contabile ale societăţii in cazul unor controale din partea organelor fiscale.

  • flaviusv flaviusv 15/12/2009

   Va multmumesc pentru comentarii.

   Intr-adevar este o materie specifica ce necesita o reglementare transparenta si uniforma ce nu se va infaptui prea curand, dat fiind ritmul cu care se misca lucrurile in Romania.

   Problema principala este ca, fie pe un canal media, fie pe un blog cunoscut, se pot transmite puncte de vedere pe care realitatea le infirma, iar lumea le poate lua ca atare bazandu-se tocmai pe autoritatea mediului care a transmis mesajul, fara sa cunoasca ce se intampla in cazul unui control de la fisc.

   Legislatia e atat de stufoasa si alambicata incat un comerciant normal nu isi poate permite sa riste sa nu respecte o posibila interpretare a legislatiei, interpretare pe care, asa cum am dedus-o si mi-a confirmat Mircea, organele fiscale au dat-o in cazul prezentei CNP in factura.

   Cred ca ar trebui sa sprijinim mediul de business online, sa contribuim la maturizarea si cresterea lui prin educarea si informarea corecta a consumatorilor, prin prezentarea unei realitati pertinente si nu asa cum inteleg jurnlistii sa o faca: vezi “Riscurile cumpărăturilor online” scris de Andreea Stefan de la Evenimentul Zilei, @evzro pe twitter, ce nu a depus nici macar un efort minim pentru documentare, articol comentat de Liviu Taloi aici: http://www.liviutaloi.ro/2009/11/26/riscurile-cumparaturilor-online-dezbatere-cu-andreea-stefan-de-la-evzro/

 3. Bogdan Bogdan 15/12/2009

  Flavius, in primul rind am cerut Dataprotection.ro sa publice raspunsul primit de ei la MF. Deci exista un asemenea raspuns oficial primit de la ei – altfel nu ma apucam sa scriu.

  In al doilea rind, cred ca corelatiile facute de tine in acest caz sunt inexacte si o sa precizez de ce.
  – corelatia numarul 1. Subliniezi tu ” 1) În relaţia cu organul fiscal, persoanele fizice definite la alin. (1) vor utiliza: … codul numeric personal.”
  Cred ca accentul este aici pe relatia cu organul fiscal, deci doar in relatia respectiva CNP-ul reprezinta elementul de identificare, per-a-contrario in relatiile dintre agentii economici, CNP-ul nu are (si in practica chiar nu are) rol de identificare.
  – corelatia numarul 2. Nu apare niciunde CNP-ul ca fiind codul de identificare fiscala
  – corelatia numarul 3. Dispozitiile respective sunt prezente in HG 1308/2002 – normele de aplicare privind legea comertului electronic, si se refera la trimiterea de comunicari comerciale nesolicitate. Termenul de comercial este clar legat de o oferta a unui agent economic, iar identificarea acestuia este legate de elementele sale obligatorii. Cum la acea data insa CNP-ul era folosit ca element de identificare si pentru PFA si orice profesii liberale (din ce stiu eu s-a schimbat prin 2006 sau 7 cind acestia au capatat un cod fiscal unic), s-a avut in vedere acest aspect. Mai mult vorbim de 2 elemente cu totul distincte – identificarea expeditorului unui email in domeniul comertului electronic nu are legatura cu ce informatii iei pe o factura de la un client.

  Ceea ce ai omis insa sa mentionezi este ca legea 677/2001 stipuleaza negru pe alb cu privire la folosirea CNP in art. 8:
  ” (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca:
  a) persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul; sau
  b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala.
  (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili si alte cazuri in care se poate efectua prelucrarea datelor prevazute la alin. (1), numai cu conditia instituirii unor garantii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate. ”

  Deci este vorba fie de un consimtamint expres al consumatorului cu privire la colectarea CNP (ceea ce niciun magazin online nu face), fie sa existe o dispozitie legale (care nu este).

  Parerea mea 🙂

  • flaviusv flaviusv 15/12/2009

   Salve, Bogdan! Mercic de comment. Intotdeauna interventia ta salveaza lucrurile.

   Uite, am cautat pe site la Autoritate si nu au publicat nimic referitor la o pozitie a MF. Probabil nu m-am uitat bine… Daca ai un astfel de document, ti-as multumi daca l-ai publica la tine sau chiar aici in completarea discutiei.

   Referitor la corelatiile mele, se pare ca ANAF a mers pe acelasi fir prezentat de mine in pct. 1 si 2 (vezi raspunsul lui Mircea) si sprijina necesitatea CNP in factura, iar corelatia 3 are doar scopul de a uniformiza terminologia folosita in cazul acestui termen de “cod” – de identificare, numeric personal sau de inregistrare – (vezi: beneficiar, populatie, client).

 4. Bogdan Bogdan 15/12/2009

  LOL ! Nu salvez nimic… 😀

  Eu nu am zis ca Autoritatea au publicat pe site, ci ca au primit o pozitie de la MF si de la MEc (lucru spus si in articolul avocatnet) si ca aceasta exista. (iar eu le-am cerut sa-l publice si pe site acum vreo 2 sapt parca).

  • flaviusv flaviusv 15/12/2009

   Nu contrazic cele spuse de tine, dar sunt de parere ca o pozitie pentru a exista si pentru a putea fi folosita drept fundament trebuie sa fie facuta si publica. In raportul pe 2008 Autoritatea precizeaza ca au facut un demers la MF si atat.

   Pana atunci singura pozitie care ne-a parvenit este cea de la ANAF a lui Mircea (vezi mai sus) 😉

 5. Social comments and analytics for this post…

  This post was mentioned on Twitter by flaviusv: @AvocatulDevotat: esti solicitat 🙂 Comenteaza: CNP si cumparaturile online (pls RT) http://bit.ly/4Ujvfa

 6. Mircea Mircea 16/12/2009

  “b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala.”

  aici e buba… of, romania is my country:D

  bineinteles, ca atunci cand am cerut lamuriri “suplimentare” de la dataprotection le-am primit…NU

  intrebarea mea a fost simpla: CONCRET, IN ROMANIA, AI SAU NU AI VOIE? si raspunsul a fost si mai simplu: a lipsit 😀

  • flaviusv flaviusv 16/12/2009

   Salut, Mircea! Merci de interventie si de documentul de la ANAF.
   Mi se pare un raspuns la obiect si corect “dat” cel primit de tine de la dataprotection. :))
   Important este ca raspunsul de la tine pe care l-ai primit de la ANAF rezolva partial situatia pana va veni altcineva cu un raspuns contrar.
   Astept sa vad ce raspuns voi primi si eu de la ei si il voi posta imediat aici. Abia astept si sper sa nu primesc ceva asemenetor cu ce ai primit tu de la dataprotection 😀

   • Mik Mik 17/12/2009

    Art. 155, alin. 5, lit. e, CF – denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri si servicii, dupa caz.
    Codul de inregistrare prevazut la art. 153 CF – cod atribuit in scop de TVA persoanei impozabile care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica […]
    Persoana impozabila – art. 127, alin. 1, CF – orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice […]
    Consumator – art. 2, pct. 2, OG 21/1992 rep. – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.
    Rezulta ca o persoana, atunci cand actioneaza ca si consumator, nu are calitatea de persoana impozabila care sa aiba atribuit un cod de inregistrare in scop de TVA. Cumparatorul care are calitatea de consumator nu este obligat sa indice un cod de inregistrare in sensul dispozitiilor art. 155 si 153 CF.
    Interpretarea oferita de ANAF este una abuziva si atacabila in instanta.
    Avand in vedere caracterul CNP, parerea mea este ca prelevarea sa, la momentul facturarii trebuie prevazuta expres, daca ANAF doreste neaparat ca el sa fie prelevat, si nu extinsa aplicarea unor dispozitii legale destul de clare la situatii in care nu se justifica.

 7. Ramona Opran Ramona Opran 12/01/2010

  Pentru Mik,

  bine punctat, de acord cu sintagma “atacabila in instanta”!

 8. Cosmovici Andrei Cosmovici Andrei 18/02/2010

  Buna ziua,

  Va scriu in legatura cu articolul de pe acest blog, denumit ‘http://flaviusv.wordpress.com/2009/12/14/cnp-si-cumparaturile-online/”.

  In conformitate cu noile reglementari, intrate in vigoare de la 1 ianuarie 2010, nu mai este necesara prelevarea CNP-ului de la beneficiar persoana fizica (nu PFA), pentru intocmirea facturii.

  In vederea documentarii pe acest subiect, va rog sa revedeti art. 155 alin. 5 lit. f din Codul Fiscal, la urmatoarea adresa web:
  http://codfiscal.net/art-155-facturarea/

  Acolo, in partea dreapta, veti gasi informatii referitoare si la actele normative care au dus la modificarea legii 155 alin. 5 din CF.

  Avand in vedere cele de mai sus, eu v-as sugera sa reactualizati informatia din articolul dumneavoastra, astfel incat cititorii blogului dumneavoastra sa fie informati.

  Cu stima,

  Andrei Cosmovici

  • flaviusv flaviusv 18/02/2010

   Va multumesc pentru interventia dvs utila pentru descifrarea acestei enigme legislative constituite de solicitarea codului numeric personal de catre magazinele online in scop de emitere a facturii.

   Din pacate, nu este etic si nu ar fi corect pentru cititori ca eu sa sterg continutul acestui articol, revenirile asupra continutului initial fiind facute numai prin intermediul unui “LATER EDIT” postat la sfarsitul articolului. Oricum cititorii vor avea acces la informatia postata de dvs si vor lua act de aceasta.

   Eu nu contrazic cele spuse de dvs si va invit sa vedeti si raspunsul pe care l-am primit de la ANAF in data de 5 feb. a.c. pe care il gasiti in linkul postat in ultimul LATER EDIT (astfel sunt 2 raspunsuri cu aceeasi orientare) si care spune “daca beneficiarii bunurilor achizitionate prin intermediul magazinelor online sunt persoane impozabile, in acest caz factura va contine in mod obligtoriu codul de identificare fiscala/codul numeric personal”.

   Permiteti-mi, in lipsa unei alte pozitii oficiale a ANAF, precum si in lipsa unui precedent creat in materie care sa contrazica aceasta interpretare data de dansii, sa consider(am), in continuare, aplicabila, pozitia exprimata de ANAF.

   Consider ca este totusi un mare pacat ca magazinele online sa desconsidere aceasta pozitie a ANAF si sa se expuna in continuare la amenzi in cuantum de 5000 lei (din cate am inteles) doar pentru a satisface interpretari teoretice date la nivel de jurnalism.

   • Cosmovici Andrei Cosmovici Andrei 19/02/2010

    Persoana fizica simpla NU este impozabila. Ca o concluzie, NU este nevoie de CNP de la persoana fizica simpla, fiindca aceasta NU isi poate deduce TVA sau alte taxe.

    Daca persoana fizica ar fi impozabila, unde s-ar inchide cercul TVA-ului, daca nici clientul final nu l-ar plati? Si daca persoana fizica nu este impozabila, la ce bun CNP-ul pe factura?…
    Art. 155 lit. 5 al. f din Codul Fiscal:
    “denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor (…)”. Punct!

    Va rog un raspuns la intrebarile de mai sus.

    Cu multumiri,

    Andrei Cosmovici

 9. Andrei Cosmovici Andrei Cosmovici 18/02/2010

  Buna ziua,

  Spuneti asa, referitor la raspunsul primit de la ANAF:”daca beneficiarii bunurilor achizitionate prin intermediul magazinelor online sunt persoane impozabile, in acest caz factura va contine in mod obligtoriu codul de identificare fiscala/codul numeric personal”.

  Din cele de mai sus rezulta faptul ca o persoana fizica (nu PFA, nu PJ) isi poate deduce TVA-ul. Fiindca o persoana juridica nu (mai) utilizeaza CNP-ul ca element de identificare fiscala. Ramane in joc asadar numai persoana fizica (nu PFA, nu PJ), care are doar CNP-ul pe post de cod unic de identificare.

  Cum explicati dvs. aceasta situatie? Oare menirea TVA-ului nu este sa fie platita de cumparatorul final? Este oare persoana fizica (nu PFA, nu PJ) impozabila? In fond, aceasta este intrebarea. Astept si un raspuns, multumesc. Va rog sa adaugati si baza legala pentru argumentar, din care sa reiasa ca persoanele fizice pot deduce TVA-ul. In caz contrar, acel “daca beneficiarii (…) sunt persoane impozabile)” nu-si mai are rostul, fiindca nu am mai vorbi decat de persoane impozabile.

  Referitor la actualizarea pe care v-am sugerat-o, ea nu se referea in nici un fel la stergerea comentariilor sau a articolului, ci la actualizarea informatiilor, prin postarea unui mesaj. Cer scuze daca nu m-am facut bine inteles.

  Cu stima,

  Andrei Cosmovici

  • flaviusv flaviusv 19/02/2010

   In acest articol sunt postate publicului 2 documente primite de la ANAF pe aceasta tema, documente pe care va invit sa le consultati. Al doilea si cel mai recent il gasiti la adresa http://flaviusv.files.wordpress.com/2009/12/raspuns-anaf_cnp.pdf. Sunt convins ca vor raspunde pe deplin intrebarilor dvs.

   In alta ordine de idei, cele expuse aici nu fac obiectul unei consultante legale si nici nu reprezinta consultanta juridica.

   Daca nu sunteti de acord cu pozitia ANAF exprimata in cele 2 documente si o contestati, nu trebuie sa imi solicitati mie sa explic opinia lor deoarece nu este de competenta mea sa fac acest lucru, sens in care v-as ruga sa va adresati direct acestei institutii sau altor organe abilitate in materie.

   Postarea mesajului la care va referiti este facuta, asa cum v-am spus, in ultimul LATER EDIT de la sfarsitul acestui articol si linkul aferent catre documentul pe care l-am primit de la ANAF.

   • Cosmovici Andrei Cosmovici Andrei 19/02/2010

    M-am adresat ANAF la telefon azi dimineata. Mai mult, am sunat si la Ministerul Finantelor din Bucuresti si din Cluj (unde locuiesc), si la Garda Financiara din Bucuresti si din Cluj.

    Raspunsul unanim: nu exista caz pentru care sa trebuiasca sa fie inregistrat pe factura CNP-ul unei persoane fizice simple, deoarece acea persoana nu poate deduce TVA-ul. Deducerea TVA-ului este un atribut al unei entitati juridice care presteaza o activitate economica, impozabila.

    Voi cere si eu pozitia scrisa a Ministerului Finantelor, si dupa ce voi avea raspuns, vi-l voi trimite spre a-l posta aici, daca sunteti de acord.

    Imi pare ca treceti foarte usor peste un aspect deosebit de important, mentionat in art. 155 al. 5 lit. f din Codul Fiscal, care spune foarte clar: “DACA beneficiarii bunurilor achizitionate prin intermediul magazinelor online sunt persoane IMPOZABILE, (…)”.

    Deci, doar “daca”, si “impozabile”.

    Va cer o parere personala, a dumneavoastra: persoana fizica simpla, care are doar Carte de Identitate (nu este PFA, nu este PJ), ce taxe isi poate deduce? Sunt de parere ca un raspuns la aceasta intrebare poate rezolva dilema pe care ati lansat-o la inceputul acestui subiect. M-as bucura mult sa primesc un raspuns la aceasta intrebare precisa, care nu are legatura directa cu pozitia ANAF din Later Edit 2.

    Cu stima,

    Andrei Cosmovici

 10. flaviusv flaviusv 20/02/2010

  Am publicat acest articol tocmai din dorinta de a clarifica aceasta problema a solicitarii CNP de catre magazinele online, ca urmare a aparitiei unor diverse articole nejustificate dpdv legal aparute in media.

  Voi publica cu mare placere raspunsul pe care dvs il veti primi de la ANAF si chiar va adresez rugamintea sa mi-l trimiteti.

  Problemele sunt de departe date de interpretarea personala a acestui subiect. Prima problema este aceea, dupa cum vedeti in cele 2 documente de la ANAF, ca pozitia acestei institutii nu este unitara. Cu consecintele ce se nasc de aici. A doua problema este aceea (asa cum spune un cititor al acestui blog) ca GF sanctioneaza comerciantii online pentru lipsa existentei CNP in factura cu amenzi de 5000 lei. Lasam la o parte interpretarile ce pot fi date prevederilor dispozitiilor codului fiscal.

  Daca exista printre voi cineva care a avut probleme pe aceasta tema cu GF, am fi bucurosi daca ar binevoi sa le imparta cu noi.

  In fata acestor 2 probleme, in calitate de consultant online ar fi cel mai indicat sa sfatuiesc orice detinator al unui magazin online sa fie foarte precaut si sa exercite o functie preventiva prin intermediul careia sa poata evita eventuale sanctiuni ale GF precum cele descrise mai sus, iar in calitate de jurist as vrea sa vad primul precedent prin care aceste amenzi sa fie declarate nelegale.

  In speranta ca pozitia mea este acum clara, inchei cu rugamintea sa nu va mai formalizati, suntem pe un blog, iar scopul este sa rezolvam o problema spinoasa si comuna tuturor detinatorilor de magazine online.

 11. adrianh adrianh 22/02/2010

  Din cate inteleg raspunsul de la anaf (pdf-ul) a fost primit in 07.02.2010.
  Daca inteleg corect, atunci s-a strecurat o greseala si poti sa modific data din (07.02.2009) in (07.02.2010) la ultimul LATER EDIT.

  • flaviusv flaviusv 23/02/2010

   Merci, am modificat.

 12. Cosmovici Andrei Cosmovici Andrei 23/02/2010

  Titlul III Art. 9 din Codul Fiscal:
  (1) “Persoana impozabila” inseamna orice persoana care, in mod independent, desfasoara in orice loc orice activitate economica, indiferent de scopul sau rezultatele activitatii respective.
  Orice activitate a producatorilor, comerciantilor sau persoanelor care presteaza servicii, inclusiv activitatile miniere si agricole si activitatile prestate in cadrul profesiunilor liberale, este considerata “activitate economica”. Exploatarea bunurilor corporale sau necorporale in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate este de asemenea considerata activitate economica.
  (2) Pe langa persoanele prevazute la alineatul (1), orice persoana care, in mod ocazional, livreaza un mijloc de transport nou, expediat sau transportat clientului de catre vanzator sau client sau in numele vanzatorului sau al clientului la o destinatie situata in afara teritoriului unui stat membru, dar pe teritoriul Comunitatii, este considerata o persoana impozabila.

  Titlul VI Art. 155 al. 5 lit. f din Codul Fiscal:
  (5) Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
  (…)
  f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila;

  Din coroborarea celor 2 articole de lege, in opinia mea, rezulta ca CNP-ul nu este necesar la facturarea persoanelor fizice simple, fiindca acestea nu se inscriu in definitia de persoana impozabila, nici de persoana juridica neimpozabila. Cand mergeti sa cumparati un mouse de la un magazin IT, nu cred ca desfasurati implicit vreuna din activitatile descrise art. 9 din Codul Fiscal.

  Art. 155 al. 5 lit. f spune foarte clar: factura trebuie sa contina “codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului”, daca acesta este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila”.

  Negru pe alb.

  Mai exista si alte pareri? M-as bucura sa existe minime referinte la lege in raspunsuri. Referinte actualizate, nu cum este continutul Later Edit din data de 15.12.2009 (raspunsul ANAF din 20.11.2009), fiindca acolo se face referire la o versiune neactualizata a art. 155 din Codului Fiscal. Cu regret pentru cititorii acestui topic.

  • flaviusv flaviusv 23/02/2010

   Poate in calitate de expert ne lamuresti si pe noi o data pentru totdeauna de ce GF sanctioneaza, asa cum am spus mai sus, cu amenzi de 5000 lei, magazinele online care emit facturi fara CNP ???

   Cititorii acestui topic iti multumesc aniticipat si asteapta umili parerea ta.

   • Andrei Cosmovici Andrei Cosmovici 23/02/2010

    1. Nu sunt expert, nu am spus asa ceva
    2. Am ajuns sa studiez problema legata de CNP pe factura, deoarece contabila mea nu a fost informata pe aceasta tema, si am pierdut mult timp si multi nervi din aceasta cauza (nu intru in detalii, este un caz particular)
    3. Ar trebui sa comunicati date mai precise referitoare la amenzile GF de care mentionati, daca se poate, ca sa vorbim cat mai la obiect (un scan, cel mai bine)
    4. Daca spun ca nu trebuie CNP pe factura pentru persoane fizice, ma refer strict la Codul Fiscal valabil de la 1 ianuarie 2010. Probabil amenzile GF de care vorbiti privesc versiunea neactualizata a CF, unde, tot probabi – repet -, CNP-ul o fi fost cerut de lege. Insa trebuie vazut exact care era legislatia la ora aplicarii amenzilor respective.

    Sper ca am fost clar, daca sunt nelamuriri, sunt gata sa ma explic si sa argumentez in continuare. Multumesc pentru fair-play-ul de a-mi publica comentariile, si sper ca observati si dumneavoastra ca nu comentez “in vant”. Nu cred ca ajuta sa puneti intrebari de genul “de ce GF sanctioneaza (…) magazinele online care emit facturi fara CNP”, cat timp eu fac referire directa la “mama” tuturor in materie de legislatie fiscala, la care se supune inclusif GF, si anume art. 155 al. 5 din CF (actualizat!), care vorbeste de facturare. De acolo trebuie pornit si vazut daca amenzile GF sunt valide sau provin din necunoasterea legii, sau sau… Variante. Oricum, va rog sa aduceti in discutie un caz real, cu datele de rigoare (scan, numar de inregistrare al amenzii), daca se poate un caz actual, adica dupa 1 ianuarie 2010. Fiindca ce este inainte de aceasta data, se supune unei alte legislatii, care nu mai este in vigoare.

    Seara buna tuturor!

 13. flaviusv flaviusv 23/02/2010

  O ultima interventie si inchei: imi pare rau sa va spun ca nu ati facut decat sa reproduceti steril niste articole dintr-o lege, fara sens si fara oprire, nejustificat, si sa va expuneti vis-a-vis de mine nemultumirea dvs fata de pozitia corecta sau incorecta a ANAF.
  Nu este corecta o asemenea atitudine si nici etica.
  Astept sa imi trimiteti documentul cu pozitia ANAF dupa ce il veti primi, pentru a-l publica aici si va recomand, deoarece suntem intr-un stat de drept, sa actionati pe cai legale pentru a va apara un punct individual de vedere in orice problema cu care nu sunteti de acord. Este mult mai util un astfel de demers si satisfactia dvs va fi mult mai mare decat a unor comentarii pe care am decis sa nu le bannez si sa le public dintr-o problema de etica.

 14. […] – asta e instiintarea de la anaf, si asta e discutia CNP si cumparaturile online […]

 15. editor editor 27/07/2010

  si conluzia?

 16. Tora Tora 27/07/2010

  si concluzia?

  sunt curios ce ati decis, cei cu magazine online

  • Mircea Mircea 25/08/2010

   Tora :
   si concluzia?
   sunt curios ce ati decis, cei cu magazine online

   1. scoatem CNPul
   2. facem firme offshore (in Europa!)
   3. livram “selectiv” clientilor din Romania

   Scuzati-mi raspunsul ironic! In principal, se va scoate CNPul (cel putin noi), dar… haosul legislativ din Romania este superb!

   L.E.: Toate documentele pe care le-am primit de la ANAF au fost completate cu ceva de genul “noi nu raspundem pentru ce am scris in raspunsul adresat dvs si nu putem fi dati in judecata daca am gresit!”

 17. Gabriela Gabriela 09/03/2012

  Buna seara
  ma gandeam daca exista cineva dintre voi care si-a luat amenda de la fisc ca nu a trecut CNP-ul pe factura eliberata catre o persoana fizica , sa posteze pe site acel document unde sa se vada stampila si semnatura celor care au dat amenda
  Poate asa m-as dumiri ….

  • Andrei Cosmovici Andrei Cosmovici 12/03/2012

   Eu am cerut scan dupa amenda de care vorbeste Flavius mai sus, 5000 lei pentru magazine online care nu trec CNP pe factura. Nu am primit raspuns pana acum.

   In schimb, eu trimit in continuare la litera legii, care spune asa (Cod Fiscal, art. 155, lit. 5, al. f): (factura trebuie sa cuprinda) “denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului, DACĂ acesta este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila (…)”. Deci, dacă şi numai dacă este o persoană impozabilă, sau o persoană juridică neimpozabilă.

   Or, simplul om de pe stradă este impozabil doar la nivelul salariului, dar nu la nivelul tranzacţiilor comerciale individuale. Popescu Ion nu-şi va deduce niciodată, pe baza CNPului, TVAul cheltuit pentru pâine, lapte sau brânza pe care le cumpără. Reţineţi unicele date care trebuie să existe pe o factură a unei persoane fizice (Popescu Ion): Nume/prenume si adresă.

 18. Gabriela Gabriela 09/03/2012

  cred ca tot secretul este in a afla exact ce inseamna persoana impozabila
  in lege spune asa
  sa treci pe factura
  ,,denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila”

  PERSOANA IMPOZABILA
  In aceasta categorie se incadreaza orice persoana fizica, un grup de persoane, o institutie publica, o persoana juridica si orice entitate care desfasoara independent o activitate economica, indiferent de scopul sau rezultatul acestei activitati.
  Scopul unei activitati economice poate fi comercial (market) sau necomercial (nonmarket)

  Aici vin cu o completare…salariatii nu sunt impozati? ba sunt…dar cum verific? dupa varsta? il intreb daca are servici? daca un copil imi face o comanda? ???

  PERSOANE IMPOZABILE ROMANE
  Sunt considerate persoane impozabile romane firmele care au un sediu fix in
  Romania sau firmele care sunt stabilite in Romania.

  PERSOANA JURIDICA NEIMPOZABILA
  Reprezinta persoana juridica care nu indeplineste conditiile necesare pentru a fi
  incadrata la persoane impozabile.

  PERSOANA NEIMPOZABILA
  Reprezinta persoana fizica care nu indeplineste conditiile necesare pentru a fi
  incadrata la persoane impozabile.

 19. […] Pentru recensământ s-au lovit toți cu târtița de pământ că nu vor să declare CNP. Dar pentru un comerț online curat al anului 2012 nu avem nici o problemă în a furniza absolut toate datele necesare . ANAF-ul precizează destul de clar că pe facturi trebuie trecut CNP-ul clientului. A scris destul de bine pe tema asta Flavius […]

 20. infotrip infotrip 12/03/2013

  Desi codul fiscal a fost modificat, de o buna bucata de vreme caut raspunsul la dilema CNP-ului pe factura, insa nici un rezultat nu este cat de cat satisfacator.

  ANPDP, prin ultimul raport anual, face trimitere la un raspuns din partea Ministerului Finantelor si concluzioneaza ca inscrierea CNP nu este o cerinta legala. Daca raspunsul MF e ca cele de mai sus, am mari rezerve privind concluzia lor.

  Pe de alta parte, la o intrebare simpla de un rand, MF da un raspuns pe 2 pagini ambiguu si lipsit de responsabilitate.

  Penduland intre articole din Codului Fiscal si Codul Comercial, concluzionez ca orice act de comert are la baza un Contract – fie ca este vorba de un contract scris, bon de comanda sau simpla acceptare a termenilor unei facturi (art 35 Cod Comercial).

  Ca urmare, persoane impozabile sau nu, fizice sau juridice, propuitorul si acceptantul trebuie identificati clar la incheierea contractului.

  Personal, consider că, la încheierea unui contract de comercializare, CNP e necesar. In cazul in care contractul e general (gen Contract cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice sau Termeni si conditii de utilizare) sau lipseste, CNP-ul trebuie mentionat pe factura care fie se constituie ca anexa la contract, fie este insusi contractul.

  Pana la solutionarea completa a acestei dileme, am hotarat sa ma inregistrez ca operator de date personale si sa trec CNP pe facturi.

 21. Marius Marius 28/12/2017

  De-a lungul timpului am avut situatii cand persoanele fizice care au comandat online produse nu au dorit furnizarea Codului Numeric Personal sau a adresei de domiciliu, doar cea de livrare. Odata cu intrarea în vigoare a noului formular 394 de la 1 iulie 2016, a aparut o modificare în ceea ce priveste informatiile necesare a fi prezentate in facturile emise catre persoane fizice în special.

  Astfel, conform Ordinului 1105/2016 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, incepand de la 1 Ianuarie 2017 vor fi obligatorii datele privind numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI-ul și adresa completa pentru toate facturile emise catre persoane fizice sau juridice.

  Pana la 1 Ianuarie 2017 este necesar, dar nu obligatoriu, sa se solicite CNP-ul persoanelor fizice pentru a fi trecut pe factura emisa. In lipsa acestuia, se vor completa numele, prenumele și adresa completa din cartea de identitate a persoanei fizice. Pe langa acestea, informatiile vor cuprinde in mod obligatoriu: țara, localitate, judet, sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament.

  In concluzie, incepand cu 01.07.2016 trebuie ca pe facturile emise catre persoane fizice sa se regaseasca, pe langa nume și prenume, CNP-ul sau adresa completa de domiciliu, iar de la 1 Ianuarie 2017 solicitarea CNP-ului va fi obligatorie.

Lasa opinia ta