Press "Enter" to skip to content

Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze

Doua articole trebuie sa știti in epoca covid, aceasta cacofonie marca OMS ale Conventiei de la Oviedo (CONVENŢIE EUROPEANĂ din 4 aprilie 1997 pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicatiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina):

1.”Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei” cf. art. 2;

2.”O intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizata şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţa de cauza.Aceasta persoana primeşte în prealabil informaţii adecvate în privinta scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinta consecinţelor şi riscurilor.Persoana vizata poate în orice moment să îşi retragă în mod liber consimţământul.” cf. art. 5.

Dispozițiile Conventiei de la Oviedo trebuie interpretate in lumina art. 20 din Constitutie – Tratatele internaţionale privind drepturile omului:

“(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.”

Încă un motiv legal prin care nu se pot fundamenta abuzurile și minciunile cu “purtam masca sa ii protejam pe ceilalti, chiar dacă ne pun noua sănătatea și viața in pericol pe noi”, “ne vaccinam obligatoriu sa ii protejam pe ceilalti”, “închidem afacerile sa nu ii imbolnavim pe ceilalti, dar păstrăm deschise supermarketurile și bricolajele”.

Organele de cercetare penala ar fi trebuit sa se sesizeze deja din oficiu. Dar nu e nici o problema dacă nu o fac, Tribunalul de la Nuremberg are deja pe rol o acțiune pentru crime împotriva umanității. Va fi biblic pentru toți.

Be First to Comment

Lasa opinia ta